Долинська сільська рада

Слов’янського району, Донецької області

Телефон: (0626) 62-17-23

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Долинській сільській раді на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Долинської сільської ради

від 15.03. 2019 року №7-32/377

Програма

розвитку фізичної культури і спорту

в Долинській сільській раді на 2019-2020 роки

Загальні положення.

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвіт свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров`я. За інтегральним показником здоров`я населення  яким є середня очікувана тривалість життя людини, України посідає одне з останніх місць в Європі. Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх сферах.

Проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблемі загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

Мета Програми

Метою Програми є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних і нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняття спортом серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

  Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

  • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних  закладах, розташованих на території Долинської сільської ради;
  • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
  • підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

 Фінансове забезпечення Програми

Програма розвитку фізичної культури і спорту сільської ради реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених сільським бюджетом на 2019 рік,  в сумі 20,0 тис. грн., що включає:

  • придбання спортивної форми та інвентарю 10 тис. грн.;
  • матеріальне забезпечення проведення спортивно-масових  заходів, участь збірних команд ради в чемпіонатах району з олімпійських видів спорту 10 тис. грн.

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у бюджеті Долинської сільської ради на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.

Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Напрями реалізації Програми.

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

 1) Створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах Долинської сільської ради, в місцях  відпочинку населення.

2) Здійснення  заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних майданчиків та споруд на території громади за рахунок бюджету Долинської сільської ради, позабюджетних коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території села.

3) Під час складання проектів бюджету на поточний рік передбачити кошти на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верст населення.

4) Забезпечення участі збірних команд ради в чемпіонатах району.

 5) Забезпечення проведення Малих Олімпійських Ігор школярів

6) Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 Медичне забезпечення програми.

Планується   залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 Інформаційно пропагандистське забезпечення Програми.

Шляхом висвітлення діяльності Долинської сільської ради з питань розвитку фізкультури та спорту, буде забезпечено інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно  оздоровчих заходів  та буде забезпечено інформування населення територіальної ради щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.

 Очікувані результати виконання Програми.

 Виконання Програми дасть можливість:

– збільшити загальну чисельність населення, залученого до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

– поліпшити результати виступу команди ради  в чемпіонатах району;

– сформувати систему підготовки резерву для команди громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;

– зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

– зменшити середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми.

Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотриманням наступного механізму, а саме, надання до Долинської сільської  ради наступних документів:

  1. Для виплати матеріального забезпечення учасників змагань, медичного та судівського обслуговування проводити через відповідальну особу – інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах:

– договір про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на громадських засадах;

-заява;

– копія паспорта інструктора;

– копія податкового номеру інструктора;

– авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань про отримання коштів.

Виплати проводяться через відповідальну особу- інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах.

  1. При придбанні матеріальних цінностей, а саме, спортивного інвентарю, надається :

– договір з постачальником;

– накладна про одержання товару;

– копія паспорта інструктора;

– копія податкового номеру інструктора

– договір про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на громадських засадах.

Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2020 роки покладається на постійну комісію по молоді та спорту Долинської сільської ради.

Заходи програми  розвитку фізичної культури і спорту в Долинській сільській раді на 2019-2020 роки