Долинська сільська рада

Слов’янського району, Донецької області

Телефон: (0626) 62-17-23

Програма запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха  на 2019- 2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНА

рішенням Долинської сільської ради

№ 7-32/378  від  15.03.2019

Програма

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій,

наслідків стихійного лиха  на 2019- 2020 роки

  1. Загальні положення

1.1.Програма  по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на 2019- 2020  роки (надалі Програма) розроблена відповідно до  п.22 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.91 Бюджетного кодексу України,  Кодексу цивільного захисту України.

1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове  забезпечення, очікувані  результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

  1. Мета програми 

2.1.Основною метою Програми є  виконання вимог Кодексу цивільного захисту України  «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, захисту матеріальних цінностей.

3.Завдання програми 

3.1. Своєчасне проведення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання  та  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 4.Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

4.1. На запобігання  та ліквідацію надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха кошти, відповідно до цієї програми,  будуть виділятися  виключно на підставі підтверджуючих документів та  використовуватимуться на аварійно-відновні та інші невідкладні роботи з метою усунення загрози життю та здоров’ю людей, що виникла внаслідок цих ситуацій,  захисту матеріальних цінностей.

  1. Фінансове забезпечення програми 

5.1.Головний розпорядник коштів – Долинська сільська рада   Слов’янського  району Донецької області області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в сільському бюджеті на відповідну галузь по КПК 0118110 «Видатки на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  1. Очікувані результати виконання програми : 

– своєчасне запобігання та здійснення аварійно-відновних та інших невідкладних робіт на об’єктах, що розташовані на території Долинської  сільської ради у разі виникнення надзвичайних ситуацій та   наслідків стихійного лиха;

– забезпечення життєдіяльності територіальної громади сіл Долина, Краснопілля, Богородичне та Мазанівка.