Долинська сільська рада

Слов’янського району, Донецької області

Телефон: (0626) 62-17-23

Сільська цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на  території Долинської сільської ради 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Долинської сільської ради

від 07.06.2019 № 7-34/406

Сільська цільова соціальна Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на  території Долинської сільської ради 2019-2020 роки

 1. Паспорт Програми
1.Ініціатор розроблення програмиВиконавчий комітет Долинськоъї сільської ради
2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
3.Розробник програмиВиконавчий комітет Долинської сільської ради
4.Співрозробники програми
5.Відповідальний виконавець програмиВиконавчий комітет Долинської сільської ради
6.Учасники програмиФінансове управління райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконком сільської ради
7.Термін реалізації програми2019 – 2020 роки
8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплекс-них програм)Сільський, районний, бюджети
9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (.грн.), всього225000,00 грн—районні показники
у тому числі:
9.1.коштів районного бюджету168750,00— районні показники
9.2.коштів сільського бюджету 56250,00 – розрахунок
9.3.коштів інших джерел
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
  Сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – Програма), розроблено виконавчим комітетом Долинськоъ сільської ради на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
  Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про охорону дитинства”, Указ Президента України „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”.
  Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, станом на 01 січня 2019  року становить   3  дітей (2 – дітей-сирот, та 1 – позбавлені батьківського піклування).
  Сьогодні є проблемою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одні з них мають власне житло або частку, інші мають житло на праві користування, але часто це житло опікунів (піклувальників), і фактично діти мають право користуватися ним лише до 18 років або це житло батьків, які позбавлені батьківських прав, куди діти повернутися не можуть. Будинки, що належать дітям на праві приватної власності, потребують поточного або капітального ремонту. Часто вони в непридатному для проживання стані.
  Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.
  Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх  числа на  2019 – 2020 роки  передбачає
  вжиття низки заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
   
  3. Мета Програми
  Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
  Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

  4. Шляхи і засоби реалізації завдань Програми

  Вирішення житлової проблеми осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можливо через:
  – ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  – вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  – упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  – реконструкцію існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі;
  – вивчення потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом;
  – ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;
  – формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
  Програма розрахована на 2018-2022 роки.
 2. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми 

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджетів, районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання ПрограмиУсього витрат на вико-нання про-грами
20192020
Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

Районний бюджет368750168750200000
Сільські та селищні ради 106250 56250 50000
Усього 475000 225000250000
 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Долинськоъ сільської ради.

Про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на засіданнях виконавчого комітету до 1 березня.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії сільсьскої ради.

 1. Очікувані результати

виконання сільської цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.

№ з/пНазва напряму діяльності (пріоритетні завдання)Очікуваний результат
1.Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числаЗабезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
2.Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняПроведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та оцінки об’єму та вартості робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог
3.Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняРеконструкція, поточний чи капітальний ремонт житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми
4.Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житломВизначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання
5.Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначенняВирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла
6.Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числаЗабезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом
7.Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняЗапобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування

ПРОТОКОЛ

поіменного голосування ІІ-го пленарного засідання чергової 20 сесії Княгининівської сільської ради VIIскликання від 09.06.2017 року з питання

Про сільську цільову соціальну Програму  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

Прізвище, ім’я, по батьковіЗаПротиУтримавсяВідсутній
Сільський голова
1Твердохліб Олена Олегівна+   
Депутати
2Арутюнян Олена Анатоліївна  +
3Войтюк Ганна Миколаївна  +
4Гарбарук Галина Юріївна+  
5Жупанюк Алла Юріївна+ 
6Калитюк Юрій Сергійович  +
7Кашуба Тамара Стефанівна+ 
8Ковальчук Віта Анатоліївна+ 
9Котищук Андрій Миколайович+   
10Корнелюк Вадим Григорович+ 
11Конопельнюк Юрій Вікторович  +
12Курілін Ігор Анатолійович  
13Куць Валентина Григорівна+  
14Левчук Людмила Петрівна+  
15Лукашевич Олег Валерійович+  
16Масон Володимир Павлович+  
17Михалевич Дмитро Анатолійович+  
18Савка Віктор Іванович+  
19Сидун Володимир Миколайович+  
20Сливка Наталія Юріївна+  
21Сошко Олена Сергіївна  +
22Стрихарчук Сергій Сергійович+ 
23Струк Юрій Адамович+  
24Турек Валентин Вікторович+ 
25Чернов Микола Миколайович+  
26Черенков Анатолій Анатолійович+  
27Школа Світлана Володимирівна+ 
 Результат215

Не голосував Курілін І.А.
Заявлено про конфлікт інтересів_______________________________________
 
ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:
 
Голова комісії                              _______________________          Жупанюк А.Ю.
Секретар комісії                          _______________________          Кашуба Т.С.
Члени комісії:                              _______________________